Choristų kelionė - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Choristų kelionė

                             TRADICINĖ CHORISTŲ KELIONĖ

 

2013 m. liepos 24 dieną mūsų choristų giesmių posmai skambėjo Aukštaitijos bažnyčiose.

Ankstyvą ūkanotą rytmetį mūsų Klebono lydimi su malda išvykome Panevėžio link. Pirmiausia sustojome Berčiūnuose prie  Lietuvos Kankinių bažnyčios. Ją aptarnaujantis kunigas teologijos licenciatas Algirdas Dauknys maloniai papasakojo bažnyčios istoriją. Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia pradėta statyti 1939 m. ir baigta 1944 m. Ją puošė unikalūs Stasio Ušinsko vitražai, tačiau 1957 m. pionierių stovyklos viršininko Trofimovo įsakymu bažnyčia buvo susprogdinta. Ant jos griuvėsių dabar stovi didinga Kristaus Prisikėlimo skulptūra, o nuo jos iki naujosios bažnyčios stovi 14 Kryžiaus kelio stočių – koplytstulpių. Jauki naujoji bažnyčia pastatyta 1994 – 1997 metais tuometinio Naujamiesčio klebono Rimanto Gudelio, Ateitininkų federacijos vicepirmininko, iniciatyva. Į ją sugrąžintas puikus tautinių motyvų S. Ušinsko vitražas „Jėzaus Širdis“, okupacijos metais išsaugotas Krekenavos bažnyčioje.

Karsakiškio bažnyčia buvo pastatyta 1803 metais. Čia 1804-1806 m. dirbo „Pulkim ant kelių“ ir kitų giesmių bei dainų autorius kunigas Antanas Strazdas (1763-1833), kurio gimimo 250 metų sukaktį šiemet minėsime. 1 Dabartinė mūrinė Nukryžiuotojo Jėzaus  bažnyčia su penkiais altoriais pastatyta 1888 metais.

Pirmoji Kupiškio bažnyčia pastatyta 1616 m., bet po gaisrų kelis kartus perstatyta. Ir čia  1790-91, 1798-1801 ir 1814 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas. Didinga neogotikinė  Kristaus Žengimo dangun bažnyčia baigta statyti 1914 m. su labai puošniais altoriais yra viena iš pačių didžiausių bažnyčių Lietuvoje (60x43 m).

Rokiškyje radome ką tik išdažytas Šv. Mato bažnyčios, statytos 1877 m. grindis, todėl nedrįsome užeiti į vidų ir pasigėrėjome tik išorės ir pro pravertas duris bažnyčios vidaus didingumu ir puošnumu.

Gėrėdamiesi  vaizdingais Rytų Aukštaitijos gamtovaizdžiais per Obelius pasiekėme Sartų ežerą ir ant jo kranto Velikuškėse sustojom pietų gamtos mokslų daktarės Marijos Dagienės gražiai įrengtoje ir svetingoje kaimo turizmo sodyboje.

Dusetos – buvusi grafų Pliaterių tėvonija.1831 03 29 Emilija Pliaterytė bažnyčioje paskelbė apie prasidėjusį sukilimą, kurį numalšinus buvo sugriautiir dvaro rūmai. Iš senosios 1744 metais Pliaterių statytos bažnyčios likęs tik bokštas. Dabartinė Šv. Trejybės bažnyčia su pagarsėjusiu Marijos ir Kūdikėlio paveikslu pastatyta 1888 metais. Čia pagarbinę Švenčiausiąjį Sakramentą išvykome į mūsų Klebono gimtinę – Antalieptę.

Kurortinėje vietovėje įsikūręs Antalieptės miestelis, anksčiau garsėjęs  Basųjų karmelitų vienuolynu, jų įsteigta amatų mokykla, prieglauda, malūnu, dabar jau ištuštėjantis. 1760 metais pastatytoje baroko stiliaus bažnyčioje pamaldos vyksta tik šventadieniais. Gražiose kapinėse prie mūsų Klebono Tėvelių kapo sugiedoję „Viešpaties angelas“ grįžome į Šiaulius, dėkodami Dievui ir mūsų Klebonui už turiningą ir laimingai pasibaigusią tradicinę kelionę.

 

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas