Vaikų ir jaunimo choras - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Vaikų ir jaunimo choras

„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“

(Mt 11, 25)

 ai tavo liežuvis gieda, tegu tavo protas ieško žodžių prasmės, kad galėtum giedoti dvasia ir giedoti protu.“  Šv. Augustinas

Pirmosios vaikų ir jaunimo šv. Mišios įvyko 1997 metų pirmąjį Advento sekmadienį, taip pat tai buvo pirmasis kartas kai giedoti susirinko vaikų ir jaunimo choras.

Parapijos vaikai ir jaunimas gieda sekmadieniais 11 val. šv. Mišiose. Repeticijos vyksta kiekvieną šeštadienį. Choro nariai – įvairaus amžiaus jaunimas.

 

Jaunimo choras atlieka šiuolaikines jaunimo giesmes, aktyviai dalyvauja sakralinės muzikos šventėse, festivaliuose, taip pat 2000 metais vaikų ir jaunimo choras buvo pakviestas giedoti per šv. Mišias II Eucharistiniame Kongrese  - vaikų dienoje.

Choro nariai ir jų šeimos aktyviai dalyvauja parapijos veikloje: organizuoja vasaros stovyklas, dalyvauja parapijos šeimų šventėse, piligriminėse kelionėse, bei kitose sakralinėse parapijos šventėse.

 

„Tu visada su manim, tai mane kelia aukštyn,

Tu visada su manim - Giedu Tau!“
 

 

_________________________________________________________________________________________________________

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JAUNIMO CHORO KELIONĖ Į TRAKUS

 Šių metų liepos 26 d. ankstų rytą Šv. Jurgio bažnyčios jaunimo chorelis išvyko į tradicinę kasmetinę kelionę aplankyti Trakus. Į kelionę vykome nedideliu, baltu ir patogiu autobusiuku. Kadangi kelionė buvo ilga, turėjome daug laiko. Puikiai nusiteikę giedojome giesmes, užkandžiavome ir daug kalbėjomės.

Po ilgos kelionės pagaliau autobusiukas sustojo Trakuose. Pro autobuso langą švietė raudona, didinga Trakų pilis. Prie Galvės ežero įrengta daug suvenyrų kioskelių, o vandens dviračių  stotelės tiesiog viliojo pasiplaukioti po ežerą. Mums bevaikštant, prieš akis išdygo nedidelis, raudonas ir labai gražus laivelis, o prie jo stovėjo su vyrai nuostabiais jūreiviškais kostiumais. Jie plačiai šypsojosi ir kvietė visus ekskursijai po ežerą aplink Trakų pilį. Žinoma, mes nusprendėme plaukti su juo, buvo labai smagu... Skambi muzika laivelyje, nuostabus, šiltas, saulėtas oras, švarus Galvės ežero vanduo, Trakų pilis ir rūmai ant kranto...

Mes išlipome prie pat Trakų pilies, kur ir prasidėjo visas įdomumas. Pilyje aplankėme daug salių, kuriuose stovėjo du didingi sostai, kabėjo didžiuliai gobelenai su senovės raštais, spindėjo dailūs karių šarvai. Kituose kambariuose stovėjo metro ilgio vyriškos pypkės, moteriški papuošalai, ginklai, senovinės lėkštės, stalo įrankiai... O viename kambaryje stovėjo garbinga, didi karaliaus Vytauto statula... nusikalę laimės monetą su pasirinktu paveikslėliu laimingi išėjome iš pilies.

Vandens dviračiai, tai dar viena atrakcija suviliojusi mus. Nors ir plaukiojom laiveliu, vis tiek norėjosi paplaukioti savarankiškai. Buvo labai smagu, nes galėjome pamatyti trakų pilį dar kartą iš visų pusių.

Pasiplaukioję vandens dviračiais, nuėjome į kavinę, kurioje valgėme labai skanius kibinus ir gėrėme girą. Pasisotinę aplankėme Trakų Švč. Mergelės  Marijos Apsilankymo bažnyčią. Mus pasitiko Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, o nuostabus altorius spindėjo iš toli. Pasimeldę, uždegę žvakutes dėkodami gerajam Viešpačiui, mūsų bažnyčios klebonui Sauliui Matuliui ir choro vadovei Gitanai Svirplienei laimingi grįžome į autobusą.

Visi Jums sakome didelį AČIŪ!

Vidmantė Mauragaitė

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas