Bažnyčios istorija - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Bažnyčios istorija

 

Svarbiausios datos

1908 –2008 m.

1908 m. – Šiauliuose pastatyta cerkvė rusų kariuomenei

1915 m. – Vokiečiai cerkvę pavertė sandėliu

1919 m.  birželio mėn. – Cerkvė perduota Lietuvos kariuomenei

1919 m. liepos 6 d. – Šiaulių dekanas Julijonas Jasienskis pašventino bažnyčią ir suteikė Šv. Jurgio kankinio titulą

1919 m. gruodžio 29 d. – Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčios rektoriumi paskyrė kun. Justiną Lapį

1921 m. gruodžio 12 d. – Išrinktas pirmasis bažnyčios komitetas

1922 m. balandžio 5 d. – Leisti atlaidai:

Šv. Jurgio kankinio – sekmadienį po balandžio 23 d.,

Šv. Zitos – sekmadienį po balandžio 27 d.,

Švč. Jėzaus širdies – sekmadienį po dievo kūno oktavos,

Šv. Stanislovo Kostkos – sekmadienį po lapkričio 13 d.,

Švč. Marijos Lurdiškės – sekmadienį po vasario 11 d.

1923 m. spalio 10 d. – Suteiktos parapijinės teisės. Klebonu paskirtas kun. Justinas Lapis

1924 m. birželio 13 d. – Šv. Jurgio bažnyčią vizitavo žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius

1927 m. rugpjūčio 24 d. – Pašventinti bažnyčios varpai

1928 m. gegužės 28 d. – Bažnyčią vizitavo kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas

1932 m. – Įrengti dviejų manualų vargonai

1933 m. birželio 10 d. – Bažnyčią vizitavo kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas

1937 m. – Pastatytas Švč. Marijos krikščionių pagalbos altorius

1938 m. rugpjūčio 16 d. – Bažnyčią vizitavo kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas

1940 m. rugpjūčio 5 d. – Nacionalizuota bažnyčios žemė, metrikų knygas perėmė sovietų valdžia

1943 m. gegužės 24 d. – Šv. Jurgio bažnyčios didžiajam altoriui suteikta privilegija „Altare privilegiatum perpetuum“

1976 m. kovo 17 d. – Bažnyčios gaisras

1976 m. balandžio 1 d. – Gautas leidimas atstatyti bažnyčią

1977 m. spalio 23 d. – Bažnyčia baigta dekoruoti

1977 m. spalio 26 d. – Bažnyčia atšventinta

1995 m. rugpjūčio 13 d. – Vizitavo kauno arkivyskupo augziliaras, vyskupas Sigitas Tamkevičius

2006 m. – Įrengti nauji vargonai

2007 m. – Atliktas bažnyčios remontas

2008 m. balandžio 15 d. – Įrengtas išorinis bažnyčios apšvietimas

 

 

 

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas