Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

2016 m. KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIO PROCESIJA


Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų pamaldų laikas ir tvarka Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

* Gavėnios rekolekcijos prasideda kovo 12 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V gavėnios sekmadienį kovo 13 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kun. dekanas Eduardas Semaška.

* Kovo 20 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

* Kovo 24 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Kovo 26 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Kovo 27 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

* Kovo 28 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________________

2015 m. Bernelių Šv. Mišios

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios Šv. Mišių laikas Advento ir Šv. Kalėdų metu

Darbo dienomis
7.30 val., 17.00 val.
Šeštadieniais
8.00 val., 10.00 val., 17.00 val.
Sekmadieniais
8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.
Advento rekolekcijos
Gruodžio 12 d. (šeštadienis) 17.00 val.
Gruodžio 13 d. (sekmadienis) 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.
Rekolekcijų vedėjas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kun. Vidmantas Kapučinskas
Gruodžio 24 d. Kūčios
Iškilmingos Bernelių Šv. Mišios 21.00 val.
Gruodžio 25 d. Pirmoji Šv. Kalėdų diena
Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val., 17.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena
Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 10.00 val., 12.30 val., 17.00 val.
Gruodžio 31 d.
Padėkos Šv. Mišios Dievui už praėjusius metus 17.00 val.
Sausio 1 d.
Šv. Mišios aukojamos 10.00 val., 12.00 val., 17.00 val.
Sausio 3 d.
14.00 val. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė
Sausio 6 d. Trijų  Karalių šventė
Šv. Mišios aukojamos 7.30 val., 10.00 val., 17.00 val.

Jaunimo choro išvyka į Lietuvos jaunimo dienas

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)
 

Birželio 27 - 28 dienomis Alytuje vyko džiaugsmo šventė – septintosios Lietuvos Jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Jos kvietė 14 – 35 metų žmones sudalyvauti katalikiškam jaunimui skirtame renginyje. Šv. Jurgio parapijos jaunimo choras taip pat išvyko ieškoti lobio... Susirinko apie 6000 jaunimo iš visos Lietuvos.

Atidarymas prasidėjo pokalbiu tarp draugų. Ant pagrindinio ekrano su dalyviais susirašinėjo nematomas, nepaprastai šmaikštus draugelis. Jis pasakojo istorijas ir paprastai dalinosi įžvalgomis apie devynis Jėzaus palaiminimus. Drauge su šmaikščiuoju draugeliu keliavome laiku, prisimindami Lietuvos Jaunimo dienų istoriją bei vyskupijas, kuriose vyko Lietuvos jaunimo dienos. Grupė „Aura“ pradžiugino Lietuvos jaunimo dienų dalyvius renginiui paruoštais šokiais. Šokėjai šoko su gėlių puokštėmis ir šokio pabaigoje įteikdavo floristams, kurie audė gėlių kilimą - jaunimo dienų logotipą, simbolį - širdį.

Vilkaviškio vyskupas R. Norvila sveikino susirinkusį jaunimą ir kvietė apmąstyti savo lobius: „Lobio neįveikia kandys, rūdys ir jokie kiti gyvenime atsirandantys iššūkiai.“

Šeštadienio diena buvo skirta apmąstymams, todėl iškart po pietų visi klausėsi vyskupo K. Kėvalo „Širdies instrukcijos“ – vyskupas liudijo apie lobio paieškas ir kvietė jaunimą nebijoti. Iškart po to buvo siūloma rinktis teminį užsiėmimą, tokių pasirinkimų buvo siūloma net 17. Juose dalyviai galėjo sužinoti apie aktorius, žurnalistus, politikus, jų tikėjimą, išgirsti liudijimus. Vakare džiaugsmingai nusiteikusiai miniai teko surimtėti, visi norintys galėjo atlikti išpažintį, pasikalbėti su kunigu, vyko adoracija. Jaunieji katalikai atlikę išpažintį iš kunigų gavo dovanų - baltas paukštes, kurias nešė į sceną. Paukštės pavirto į nuostabią skulptūrą

Sekmadienis prasidėjo bendrais pusryčiais Jaunimo parke. Po pusryčių visi vėl rinkosi į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą, kur iš naujo susipažino su visame pasaulyje išplitusia Gailestingumo vainikėlio malda, kurio istorija prasideda būtent Lietuvoje, Vilniuje.

Po maldos gausus jaunimo būrys bendra eisena išėjo į miesto centrą. Pagrindinė miesto gatvė buvo tiesiog užtvindyta, visi jaunuoliai keliaudami Rotušės aikštės link liudijo tikėjimą, viltį ir meilę. Lietuvos jaunimo dienų šventę vainikavo – Šv. Mišios. Čia susirinko ne tik dalyviai, savanoriai, organizatoriai, bet ir Alytaus miesto gyventojai bei svečiai.

Po Šv. Mišių uždarymo koncerte publiką savo charizma žavėjo pranciškonas, brolis Stan Fortuna  į LJD atvykęs iš JAV. Anksčiau buvęs profesionalus džiazo muzikantas, iki 1990 m, kai tapo kunigu, gyveno ispaniškoje Harlemo dalyje, kur pažino hip hopą ir repo muziką. Koncerto metu brolis žavėjo natūralia improvizacija bei nuolatiniu atviru santykiu su publika. Jis mokė, kaip gyventi su tikėjimu, dažnai kartojo: „Mums reikia meilės!“ tam, kad Jaunimo dienų dalyviai nors ir pavargę, tačiau grįžę namo skleistų džiaugsmą, šilumą ir dalintųsi savo atrastu lobiu.

Ši nuostabi išvyka į Lietuvos jaunimo dienas mums visiems paliko tik pačius nuostabiausius ir nepakartojamus įspūdžius, kurie dar ir dabar jaudina širdis.

 

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas