Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

INFORMACIJA

 Rugpjūčio 6 d. (ketvirtadienį) po vakarinių 17.00 val. Šv. Mišių mūsų parapijoje koncertuos Vilniaus stygininkų kvartetas.

Rugpjūčio15 d. (šeštadienis) - Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinės).  

Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00 val., 10.00 val., 11.00 val., 12.30 val. ir 17.00 val. 

-----------------------

Sekminių vigilija

Gegužės 23-24 d. Pastoraciniame centre organizuota Sekminių vigilija. Šv. Mišias aukojo kun. Arūnas Jankauskis ir kun. Mindaugas Grigalius. Kun. M. Grigaliaus vedė mokymus temomis: „Vigilija – laukimas Šventosios Dvasios kuri yra Asmuo“ ir „Kaip galiu būti pripildytas Šv. Dvasios?“. Mokymus keitė šlovinimai, kuriuose dalyvavo ir Šv. Jurgio parapijos jaunimo choras bei jo vadovė Gitana Svirplienė.

----------------

Vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“

Gegužės 8 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje nuskambėjo VIII-oji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „G I E S M I Ų   P Y N Ė   M A R I J A I“, kurioje dalyvavo ir Šv. Jurgio parapijos jaunimo choras.