Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

Vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“

Gegužės 8 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje nuskambėjo VIII-oji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „G I E S M I Ų   P Y N Ė   M A R I J A I“, kurioje dalyvavo ir Šv. Jurgio parapijos jaunimo choras.

-----------------

--------------

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMAS

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Šv. Jurgio bažnyčioje sutvirtinimas bus teikiamas:

Birželio 9 d. 17.00 val.

Birželio 11 d. 17.00 val.

Birželio 16 d. 17.00 val.

----------

Konsultacijos ir pagalba visais laidotuvių klausimais. UAB Baltera, Kražių g. 15, Šiauliai.

Susisiekite: www.baltera.lt, el.p. info@baltera.lt, tel. +370-650-49098, +370-656-27971.