Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų pamaldų laikas

ir tvarka Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

 

·Gavėnios rekolekcijos prasideda kovo 21 d. šeštadienį 17.00 val. ir tęsiasi    V gavėnios sekmadienį kovo 22 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas brolis pranciškonas kun. Severin Armin Holocher.

·Kovo 29 d. Verbų sekmadienis. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

·Balandžio 2 d. Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimas. Pamaldų pradžia  - 17.00 val.

·Balandžio 3 d. Didysis penktadienis – Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus pagerbimas. Pamaldų pradžia – 17.00 val.

·Balandžio 4 d. Didysis šeštadienis – Velyknakčio šventimas ir Šv. Mišios. Pradžia – 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

·Balandžio 5 d. Kristaus Prisikėlimo šventė (Velykos). Prisikėlimo Šv. Mišios  8.00 val. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

·Balandžio 6 d. Antroji Šv. Velykų diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

----------

Konsultacijos ir pagalba visais laidotuvių klausimais. UAB Baltera, Kražių g. 15, Šiauliai.

Susisiekite: www.baltera.lt, el.p. info@baltera.lt, tel. +370-650-49098, +370-656-27971.

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas