Parapijos naujienos

VĖLINIŲ ŠV. MIŠIŲ LAIKAS

Lapkričio 1-oji diena - Visų šventųjų diena

 8.00 val. Ryto šv. Mišios
10.00 val. Votyva
12.00 val. Suma
17.00 val. Gedulingosios vėlinių šv. Mišios už mirusius ir procesija

  Lapkričio 2-oji diena Vėlinės

 8.00 val. Ryto šv. Mišios
9.30 val. Votyva
11.00 val. Šv. Mišios
12.30  val. Suma ir gedulinė procesija

 ---------------------

Vėlinių oktavoje melsimės už mirusius aukotojų intencijomis:

 Lapkričio  3 d.  17.00 val.

Lapkričio  4 d.  17.00 val.

Lapkričio  5 d.  17.00 val.

Lapkričio  6 d.  17.00 val.

Lapkričio  7 d.  17.00 val.

Lapkričio  8 d.  17.00 val.

----------------------

Kelionė į Anykščius

Šių metų liepos 31 dieną Šiaulių Šv. Jurgio parapijos jaunimo choras kartu su vadove Gitana ir parapijos klebonu Sauliumi pabuvojo Anykščiuose.

Pirmiausia aplankėme žymaus lietuvių rašytojo Antano Baranausko klėtelę – tai ūkinis pastatėlis, kuriame A. Baranauskas, grįžęs atostogoms iš studijų Varnių kunigų seminarijoje, įsikurdavo klėtelėje, čia ilsėdavosi, skaitydavo. Šioje klėtelėje 1858–1859 m. vasaromis poetas parašė savo pagrindinį kūrinį „Anykščių šilelis“.

Kitas objektas – Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis namas-muziejus. Paties rašytojo su žmona projektuotas namas Anykščiuose išsiskiria originalumu. Nuo namo pastatymo pradžios yra išlikęs toks pats interjeras, nesikeitė ir išorė, tik anksčiau buvusi atvira veranda dabar įstiklinta. Darbo kambaryje ir A. Vienuolio kabinete viskas palikta taip, kaip buvo paskutinę rašytojo gyvenimo dieną – atversta knyga, padėti akiniai, kalendoriaus lapelis rodo 1957 m.

rugpjūčio 17-ąją, o laikrodis – mirties valandą: 15 val. 50 min.

Taip pat apžiūrėjome Stanislovo Petraškos paveikslų parodą. Buvo demonstruojama ir dokumentinio filmo ištrauka apie tapymą akmenimis. Mūsų akis džiugino daugiau negu 20 išskirtinio dailės stiliaus paveikslų.

Arklio muziejuje turėjome progos pamatyti senovinius žemės ūkio padargus, karietas, mokėmės kalvio amato, gėrėjomės kruopščiu lovatiesių audimu bei Jurgio Kazlausko drožiniais. Trobose, perkeltose iš Daunaikių kaimo apžiūrėjome etnografinę aukštaitiškos buities ekspoziciją, daug sužinojome apie senovės aukštaičių gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų galėjome prisidėti pinant „draugystės“ virvę, kuri vėliau buvo padovanota klebonui Sauliui.

Iš arklio muziejaus pasukome siauruko link. Ten ne tik išgirdome apie geležinkelio istoriją, pamatėme garvežį bei keleivinį ir gyvulinį vagonus, bet ir stojome į neakivaizdžią dvikovą su stumbru: visi ekskursijos dalyviai, pasisvėrę ant geležinkelio svarstyklių, tapome nugalėtojais, nes mūsų bendras svoris viršijo vidutinį stumbro 1000 kg svorį, o mes svėrėme – 1032 kg.

Pabuvojome ir prie Puntuko, antrojo pagal dydį riedulio Lietuvoje, bei Anykščių bažnyčioje, kuri aukščiausia Lietuvoje, jos bokštai siekia 79 m. Galėjome pasigrožėti originaliomis dažyto medžio kryžiaus kelio stotimis, stiklo blokų vitražu „Šv. Matas“. Pagiedojome keletą giesmių, gėrėdamiesi skliautų akustika.

Neapsiėjome ir be pramogų – Dainavos nuotykių parke patyrėme ekstremalių pojūčių važinėdamiesi vasaros rogutėmis. Po to – pilna juokų ir įspūdžių kelionė namo.

 

 

Margiris Burakauskas

----------------